Mohammed Rafi quotes

Report
Wo Badshah Suro Ka Vulaya Na Jayega... Dil Se Rafi Ki Yaad Ka Saya Na Jayega.. http://rafipedia.blogspot.in

1
0


Vote World Rank
6
Vote India Rank
1
Wo Badshah Suro Ka Vulaya Na Jayega... Dil Se Rafi Ki Yaad Ka Saya Na Jayega.. http://rafipedia.blogspot.in - Mohammed Rafi
1 0 0 0
Wo Badshah Suro Ka Vulaya Na Jayega... Dil Se Rafi Ki Yaad Ka Saya Na Jayega.. http://rafipedia.blogspot.in - Mohammed Rafi
0 0 0 0
Wo Badshah Suro Ka Vulaya Na Jayega... Dil Se Rafi Ki Yaad Ka Saya Na Jayega.. - Mohammed Rafi
0 0 0 0
Zamana Unhe Dhoond Raha Hai Zamaney Ko Jinki Talash Hai, Sangeet unhe Doond Raha Hai Jinke Bagair Soona Dil Aur Saaz Hai, Aaj Bhi Ve Hazaroon Logon Ke Pasandita Gayak Hai, Jab Wo Nahi Hote To Unki Awaaz Hi Hamare Dil Ko Behlaya Karti Hai - Mohammed Rafi
0 0 0 0
Zamana Unhe Dhoond Raha Hai Zamaney Ko Jinki Talash Hai, Sangeet unhe Doond Raha Hai Jinke Bagair Soona Dil Aur Saaz Hai, Aaj Bhi Ve Hazaroon Logon Ke Pasandita Gayak Hai, Jab Wo Nahi Hote To Unki Awaaz Hi Hamare Dil Ko Behlaya Karti Hai - Mohammed Rafi
0 0 0 0
Zamana Unhe Dhoond Raha Hai Zamaney Ko Jinki Talash Hai, Sangeet unhe Doond Raha Hai Jinke Bagair Soona Dil Aur Saaz Hai, Aaj Bhi Ve Hazaroon Logon Ke Pasandita Gayak Hai, Jab Wo Nahi Hote To Unki Awaaz Hi Hamare Dil Ko Behlaya Karti Hai - Mohammed Rafi
0 0 0 0
Zamana Unhe Dhoond Raha Hai Zamaney Ko Jinki Talash Hai, Sangeet unhe Doond Raha Hai Jinke Bagair Soona Dil Aur Saaz Hai, Aaj Bhi Ve Hazaroon Logon Ke Pasandita Gayak Hai, Jab Wo Nahi Hote To Unki Awaaz Hi Hamare Dil Ko Behlaya Karti Hai - Mohammed Rafi
0 0 0 0