javaharlal

Favorite Person

# Player Name / Team Your Point
1 Vināyak Dāmodar Sāvarkar India 278
2 Veer Savarkar India 276
3 Lokmanya Tilak India 192
4 Lata Mangeshkar India 200
5 Dhundiraj Govind Phalke India 114
6 Lokmanya B.G.Tilak India 1
7 Madhuri Dixit India 89
8 Asha Bhonsle India 1