Santosh Gautam

santosh3899

Favorite Person

# Player Name / Team Your Point
1 Nandamuri Taraka Rama Rao India 12
2 Nandamuri Balakrishna India 1
3 Ramoji Rao India 1
4 Nara Chandra Babu Naidu India 11