soham

Favorite Person

# Player Name / Team Your Point
1 Veer Savarkar India 260
2 Vināyak Dāmodar Sāvarkar India 263
3 Chatrapati Shivaji Raje Bhosle India 1
4 Lokmanya Tilak India 181
5 Lata Mangeshkar India 183
6 Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam India 3
7 Homi J. Bhabha India 14
8 Dhundiraj Govind Phalke India 112
9 Madhuri Dixit India 83
10 Sachin Tendulkar India 6