vishakha

Favorite Person

# Player Name / Team Your Point
1 Veer Savarkar India 277
2 Vināyak Dāmodar Sāvarkar India 280
3 Lata Mangeshkar India 202
4 Lokmanya Tilak India 194
5 Dhundiraj Govind Phalke India 119
6 Lokmanya B.G.Tilak India 2
7 Madhuri Dixit India 94